Bestuur 1

Actueel

Passion door de straten van Zierikzee

17-02-2017

‘Passion’ door straten van Zierikzee
Uit de Wereldregio 10-2-2017

Honderden leerlingen van de protestants-christelijke basisscholen van Radar gaan donderdag 13 april (Witte donderdag) hun eigen versie van de ‘Passion’ spelen in Zierikzee.

Het idee ontstond eerder dit jaar binnen de school. Volgens Debora de Bruijne van Radar wordt er achter de schermen hard gewerkt om het project van de grond te krijgen. Radar telt zes scholen op het eiland. Leerlingen gaan op de 13e april op school aan de slag met het paasthema. ’s Avonds verzamelen ze zich in kerken in Zierikzee, waarna ze tegelijkertijd vanuit allerlei richtingen richting het kerkplein van de Nieuwe kerk zullen lopen. Belangstellenden mogen zich aansluiten.

Volgens Debora de Bruijne krijgen de kinderen een spiegelverhaal. Ze zullen een verhaal verbeelden, dat de essentie van Pasen (de wederopstanding na de kruisiging op Goede Vrijdag). Anders dan bekend van televisie zullen de kinderen dus niet met een kruis door de stad gaan. ,,Maar natuurlijk komt het Paasverhaal wel ter sprake bij de kinderen.”

Radar telt 550 kinderen. Samen met de ouders zullen zij 13 april dus een imposant project van de grond tillen. Nog niet alles is rond, maar binnen Radar is de verwachting dat het zeker door zal gaan. Ook wordt er aan passende muziek gewerkt.

Zie het gehele bericht: LINK

Radar in het nieuws

17-02-2017

ZONNEMAIRE – Op veel Zeeuwse basisscholen hadden leerlingen vrijdag een extra dikke trui aan en -wat normaal gesproken nooit mag- een muts op. Ook de Zonnewijzer in Zonnemaire deed mee aan Warmetruiendag.

Zie gehele bericht: LINK

Klas naar huis?

18-10-2016

Afgelopen week stond in dagblad Trouw een artikel waarin verschillende onderwijsbestuurders vertelden meerdere malen een groep leerlingen vrijaf te hebben moeten geven, omdat er geen vervanger was te vinden voor de afwezige leerkracht. Dit is vrij uniek aan het begin van een schooljaar, waarin het ziekteverzuim juist vaak laag is. Een en ander is het rechtstreekse gevolg van de nieuwe wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli dit jaar is ingegaan.

Deze wet bepaalt dat invallende leerkrachten bij één schoolbestuur maximaal zes tijdelijke contracten krijgen in een periode van drie jaar. Daarna heeft deze invaller recht op een vast contract. Dit geldt ook voor een korte invalperiode van één of twee dagen. Op deze manier komen de invallers snel aan het maximum van zes tijdelijke contracten, terwijl scholen geen budget hebben voor het aanbieden van een vast contract. Dus rest hen niets anders dan de leerlingen vrijaf te geven tijdens ziekte van de eigen juf of meester. Pas in 2017 wordt de Wet werk en zekerheid geëvalueerd.

Tot nu toe hebben wij als Radarscholen geen leerlingen naar huis hoeven sturen en zullen er ook alles aan doen om dat te voorkomen, maar het is af en toe heel erg lastig. Met allerlei kunstgrepen als inzetten IB-er (wat ten koste gaat van de begeleiding leerlingen en leerkrachten) en directeur is het net allemaal gelukt.

Van te voren is door het onderwijs heel helder aangegeven dat dit zou gaan gebeuren. De politiek heeft er niet naar willen luisteren…

Startdienst

26-09-2016

Woensdag 21 september was het een gezellige drukte rond de Pelgrimskerk in Haamstede. Voor de startdienst kwamen zo’n 70 ouders, leerlingen en leerkrachten bij elkaar om van een gezamenlijke maaltijd te genieten. En het weer werkte echt heel goed mee!
Om half zeven begon de Startdienst rond het thema Anders. Door het mooie weer konden we buiten blijven. Het werd een prachtige dienst waarin met muziek, zang, voordracht en bijbelteksten het thema Anders werd uitgewerkt. We zijn allemaal anders en mogen allemaal anders zijn. Ieder met zijn eigen gaven en talenten. Ieder mag zijn zoals God hem gemaakt heeft. We hoorden ook een voordracht over het zout, wat het eten lekker maakt en er smaak aan geeft. God geeft ons de opdracht om ‘het zout der aarde’ te zijn. In de dienst hebben we samen een zegen over het nieuwe schooljaar gevraagd.

Onder deze LINK een impressie van de Startdienst.

Startdienst   Startdienst 1

Startdienst 2   Startdienst 3

Radarscholen trekken aan de bel voor grondrecht onderwijs

08-03-2016

In 2000 spraken Nederland en 188 VN lidstaten af, dat in 2016 alle kinderen onderwijs moeten kunnen volgen: millenniumdoel 2. En afspraken moet je nakomen. In Nederland is het normaal dat kinderen naar school gaan. In ontwikkelingslanden is dat anders. Wereldwijd zien meer dan 23 miljoenn kinderen met een handicap nooit een klaslokaal van binnen. Ze kunnen er niet in of worden geweigerd. Ouders schamen zich voor hun kind of hebben geen geld voor school.Maar onderwijs is geen gunst, het is een recht, een recht voor alle kinderen. In 2014 konden ruim 42.000 kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden naar school, een dagopvang of een training volgen.

Met de actie “Wij trekken aan de bel” wil het Liliane Fonds kinderen, ouders en leraren bewust maken van de achtersstandsituatie van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Daarom doen de Radarscholen hier aan mee.

 

Radarscholen trekken aan de bel voor grondrecht onderwijs

Radarscholen gaan voor duurzaamheid

26-11-2015

Inspirerende viering bij opening nieuwe schooljaar

23-09-2015

De Morgenster: nieuwe school van Radar

20-07-2015