Home 2

Expertise binnen Radar 

Radar zet in op de ontwikkeling van expertise onder haar medewerkers. Zo zijn er op verschillende gebieden experts, die op alle scholen ingezet kunnen worden.

 

Zo hebben we intern:

Een coach coöperatief leren.

Een rekenspecialist (dyscalculie).

Een taalspecialist (NT2 en taalstoornissen, dyslexie).

Een kindercoach

Een advance trainer Rots&Water

Een schoolopleider (en SVIB)

Een coach (SVIB en beeldend coachen)