Bestuur 3

Bestuur van Radar

Radar is een vereniging waarvan de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan is.
De Algemene Ledenvergadering kiest uit haar midden een Algemeen Bestuur.

Het algemeen bestuur (toezichthoudend bestuur) bestaat uit de volgende personen

voorzitter Mw. E. de Ruijter Scharendijke
secretaris Dhr. B. Flikweert Zonnemaire
penningmeester Dhr. P.P.P. Potman Zierikzee
algemeen lid Dhr. H. Jonker Burgh-Haamstede
algemeen lid Dhr E.S. Francke Scharendijke
algemeen lid Mw. M.C. Eichler de Jonge Zierikzee
algemeen lid vacature

Het toezichthoudend bestuur heeft een eigen e-mailadres: bestuur@radarscholen.nu

Bestuurswerk is vrijwilligerswerk, zij ontvangen geen bezoldiging.
Er is een mogelijkheid om onkostenvergoeding te ontvangen.

Het bestuur heeft het grootste deel van haar taken gedelegeerd aan de Algemeen directeur. Zij functioneert zelf als toezichthouder (volgens code Goed bestuur).
Dit is vastgelegd in het managementstatuut.