Over Radar

In het strategisch beleidsplan geeft Radar aan welke koers Radar de komende jaren zal inslaan. In het beleid zijn de volgende speerpunten te herkennen:

a. toewerken naar excellent onderwijs

b. vergroten van het eigenaarschap van de leerling en de leerkrachten bij hun ontwikkeling.

c. het met en van elkaar leren door middel van het starten van professionele leergemeenschappen.

U kunt het strategisch beleidsplan hieronder downloaden.

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Strategisch beleidsplan Radar 2015-2020