Strategisch beleidsplan

In 2018 heeft Radar haar onderwijskundige visie opnieuw verwoord en vastgelegd in het Koersplan (zie hieronder).

Daarin zijn de volgende speerpunten te herkennen:

Realiseren van Kindgericht onderwijs (zie visie wat wij hier onder verstaan)

Realiseren van (integrale) Kindcentra: een plek waar kinderen van 0 t/m 12 ontwikkelen en groeien, met onderwijs als spil.

 

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Koersplan 2019-2022
Strategisch beleidsplan Radar 2015-2020