Over Radar

Visie

Radar is een vereniging voor basisonderwijs op protestants christelijke grondslag met de Bijbel als richtsnoer voor haar handelen. Vanuit de Bijbel willen we de kinderen zorg bijbrengen voor wie kwetsbaar is en verantwoordelijkheid geven voor elkaar en de schepping.

Radar wil voor elk kind bijzonder onderwijs aanbieden. Daarbij staat het kind centraal. De middelen, materialen en organisatie staan ten dienste van het kind.

Onze visie wordt zichtbaar in:

  • een kwalitatief verantwoord en eigentijds aanbod van verhalen, vieringen, activiteiten en liederen vastgelegd in een identiteitsdocument op elke locatie;
  • het beoefenen en uitdragen van onze op de Bijbel ge├»nspireerde waarden: eerlijkheid, geduld, respect, samenwerking, vriendelijkheid, zelfbeheersing;
  • een kwalitatief verantwoord en eigentijds onderwijsaanbod aan alle leerlingen met daarin een goede balans tussen kennis en vaardigheden, hoofd, hart en handen. Dit vindt zijn vertaling in het aanbod naar de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, dan wel zij die meer aankunnen;
  • een hoogwaardig palet van onderscheidende activiteiten.

Onze kadernotitie kent de titel: Mensen verbinden + verschillen vieren = kansen vergroten. Daarin noemen we onze kernwaarden, waarmee we aangeven hoe wij binnen en buiten Radar met elkaar om willen gaan. Het zijn de mensen die verbinden, verschillen vieren en kansen vergroten.

Onze zes kernwaarden zijn:

  • Betere wereld: wij willen leerlingen nu en in de toekomst een bijdrage laten leveren aan een betere wereld, dichtbij en verweg. We denken groot en beginnen klein.
  • Samen / verbinden: wij willen samenwerken met anderen en ons verbinden met de omgeving waarin de scholen staan.
  • Zorgzaam: wij willen goed zorgen voor elke medewerker en elke leerling en leren onze leerlingen zorgzaam voor anderen te zijn.
  • Uniek: elk kind is uniek en wordt gewaardeerd om wie het is.
  • Veilig klimaat: wij bieden een veilig leerklimaat voor iedereen.
  • Uitdagen: we dagen elke leerling en elke medewerker uit om zijn/haar talenten te ontwikkelen.

Deze kernwaarden zijn gebaseerd op onze ….
* levensbeschouwelijke identiteit
* onderwijskundig / pedagogisch-didactische identiteit
* context waarin we werken en leven.

 

Lianne, moeder van Kim:

"Voor ons is het belangrijk dat Kim naar een school gaat met dezelfde normen en waarden als thuis."

Lianne, moeder van Kim