Over Radar

Radar digitaal

In het moderne onderwijs zijn computers en andere devices (als Ipads) niet meer weg te denken. Daarom zijn alle Radarscholen goed voorzien van computers (en andere devices) en digitale schoolborden zodat onze leerlingen hiermee leren omgaan. Vanaf groep 1 worden ze ingezet. Leerlingen oefenen op de computer hun leerstof en gebruiken het om informatie te verzamelen. Om er goed op te kunnen werken bieden Radarscholen typevaardigheid aan in groep 5 en 6 (zie Radar Extra typevaardigheid).

Op alle Radarscholen zijn digitale schoolborden aanwezig. Op deze wijze wordt een dimensie van beelden toegevoegd aan de leerstof en kunnen oefeningen worden opgeslagen en opgeroepen. Leerlingen genieten hier zichtbaar van.

Computers en andere devices zijn belangrijk in ons onderwijs. Ze zijn een prima hulpmiddel bij het leren. Als eerste vereniging op Schouwen-Duiveland werken we met de inzet van zogenaamde stemkastjes. Leerlingen kunnen op deze wijze multiple choice antwoorden ingeven, dictees maken etc.

Tevens wordt er gebruik gemaakt van lesmateriaal dat ook via internet bv thuis te volgen is.

Voor Radarscholen is het digitale leren en de digitale omgeving een speerpunt van aandacht.