Over Radar

Typevaardigheid

Het werken met computers doen de kinderen binnen ons onderwijs volop. Dagelijks wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe digitale mogelijkheden. Om goed om te kunnen gaan met de computers is typevaardigheid van belang. Goed de weg weten op het toetsenbord en een goede snelheid zijn erg handig in het werken met computers. Daarom bieden Radarscholen in groep 5 en 6 een cursus typevaardigheid aan voor alle leerlingen. Deze tien lessen worden onder schooltijd verzorgd door de eigen leerkracht. Deze leerkracht is daartoe speciaal geschoold. Toetsenborden worden tegen een borgsom van €15,00 beschikbaar gesteld om thuis te oefenen. Natuurlijk kan de cursus worden afgesloten met een certificaat!