Home 2

Radar heeft samen met Obase een eigen Taal Expertise Centrum (TEC).

Het TEC zorgt voor de begeleiding van leerlingen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Zij verzorgen in het eerste jaar het taalonderwijs. Daarna begeleiden zij kind en leerkracht en de verder groei en ontwikkeling.